1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

Ústredné celospolkové a krajinské zvláštne právomoci

Ústredné právomoci pre Spolkovú republiku Nemecko

 • Zdaňovanie »stavebných podnikov«, ktoré majú svoje sídlo v Rumunsku, Slovenskej republike alebo Českej republike
 • Zdaňovanie »pracovníkov« vyššie uvedených stavebných podnikov s trvalým bydliskom v Rumunsku, Slovenskej republike a Českej republike.
 • »Zdaňovanie pridanej hodnoty« všetkých podnikov, ktoré majú svoje sídlo v Rumunsku, Slovenskej republike alebo Českej republike (bez ohľadu na odvetvie)

  Ústredné právomoci pre Slobodný štát Sasko

  • Zdaňovanie cezhraničného prenechania zamestnancov zahraničným prenajímateľom (všetky štáty) mimo stavebníctva
  • Zdaňovanie v zahraničí sídliacich podnikov vykonávajúcich činnosť na základe zmluvy o diele a pracovníkov vykonávajúcich prácu na základe zmluvy o diele, ktorí sú činní v Slobodnom štáte Sasko

   Marginalspalte

   Kontakt

   Finanzamt Chemnitz-Süd

   • SymbolAdresa:
    Paul-Bertz-Straße 1
    09120 Chemnitz
    Nemecko
   • SymbolTelefón:
    +49 371 279-0
   • SymbolFax:
    +49 371 227-065
   • SymbolE-Mail

   Steuerportal

   Steuerportal Boxgrafik - Elsterlogo und Beispielformular

   Benötigen Sie steuerliche Vordrucke oder Informationen? Suchen Sie eine Broschüre? Nutzen Sie unser Steuerportal!

   Häufig nachgefragte Themen:

   © Oberfinanzdirektion Chemnitz